Conferința Dreptul Afacerilor 2024, Facultatea de Drept a Universității din București

A 15-a ediție a Conferinței Dreptul Afacerilor


Dreptul afacerilor în survival mode

16-17 mai 2024


Facultatea de Drept a Universității din București - Aula Magna

Despre eveniment

Conferința va fi susținută de specialiști români și străini, atât din mediul academic, cât și din mediul judiciar. La conferință vor fi invitați, de asemenea, reprezentanți ai autorităților competente. În centrul dezbaterilor vor fi întreprinderea în dificultate și consumatorul supra-îndatorat, adică cei doi actori ai dramei traiului în modul supraviețuire.

În deschiderea evenimentului vor vorbi Decanul Facultății de Drept, prof. univ. dr. Răzvan Dincă și Decanul Baroului București, lector univ. dr. Aurel Ciobanu.

Eveniment organizat cu sprijinul:

KPMG Legal - Toncescu și Asociații, Băncilă, Diaconu și Asociații SPRL, Schoenherr și Asociații SCA, Asociația Brokerilor, Freedom Group Network, Reff și Asociații SPARL, Deloitte TAX.

Comitetul științific

prof. univ. dr. Gheorghe Piperea
conf. univ. dr. Raul Felix, Hodoș
dr. Mihaela Mocanu

Comitetul de organizare

asist. univ. dr. Alexandru Rățoi
asist. Univ. Iulia Golgojan
dr. Mihaela Mocanu
Daniela Micu
Alexandra Ritea

Text Here

Agenda evenimentului

Conferința Dreptul afacerilor 2024, care se întinde pe 2 zile, se împarte în 4 panel-uri, intercalate de 4 workshop-uri. Temele secțiunilor și atelierelor practice se vor concentra pe 4 dintre domeniile cele mai vizate și afectate de acest trend, respectiv: insolvența, protecția consumatorilor, fiscalitatea și obligațiile generate de „viața” juridică online.

ZIUA I - joi, 16 mai 2024

Panel I

Prevenția insolvenței și salvgardarea întreprinderii în dificultate

1. Alerta și avertizarea timpurie
2. Efectul de panopticum judiciar. Obligația de transparență și secretul comercial al debitorului
3. Protecția tribunalului și privilegiul fiscului în procedurile de insolvență 
4. Falimentul (i)reversibil și ajutorul de stat

Speakeri:

 • Nicoleta Mihai, practician în insolvență, Partner KPMG Legal - Toncescu și Asociații, Head of Restructuring & Insolvency
  Opțiuni la sistemele de avertizare timpurie existent... sau neexistent!! Care sunt opțiunile și responsabilitatea managerilor și riscurile la care se supun
 • Radu Diaconu, avocat, Managing Partner - Băncilă, Diaconu și Asociații 
  Operațiuni cu capitaluri proprii: despre cum scot asociații banii din societate
 • Iustin Armașu, avocat, Partner - Schoenherr și Asociații
  Salvgardarea debitorului în afara procedurii de insolvență. Restructurarea out of court vs. Proceduri de prevenire reglementate de Legea nr. 85/2014
 • Ciprian Păun, conf. univ., FSEGA, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, avocat
  Decizia de afaceri generatoare de pierderi sau datorii a managementului și profilaxia răspunderii nelimitate
 • Dan Paul, președinte, Asociația Brokerilor
  Falimentele societăților emitente de obligațiuni și posibilitatea reversibilității lor
 • Elie Brandmeyer, drd., cadru didactic asociat, Facultatea de Drept, Universitatea București
  La responsabilite des dirigeants sociaux et la contribution des associes aux pertes de la societe dans le droit des entreprises en difficultes : regards croises en droits français et roumain

Panel II

Protecția consumatorilor ca instrument de imunizare a mediului de afaceri la șocuri și riscuri sistemice

1. Rebuturile contractuale și consimțământul fabricat
2. Sancțiunile pentru încălcarea legislației protecției consumatorilor - efectul de disuasiune și de persuasiune
3. Acțiunile colective în despăgubire
4. Prezumțiile de răspundere și clauzele de nerăspundere pentru produsele cu defecte
5. Noua directivă a creditelor de consum

Speakeri:

 • Sebastian Hotca, președinte interimar ANPC
  Strategia și controalele ANPC din prisma rezultatelor
 • Bogdan Chirițoiu, Consiliul Concurenței
 • Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc 
  Reflecții asupra modificării art. 713 C. pr. civ. prin modificarea Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive, ca urmare a adoptării O.U.G. nr. 58/2022
 • Mihnea Galgoțiu-Săraru, avocat, Partener - Reff & Associates
  Acțiunile colective inițiate în numele unor clase de consumatori
 • Răzvan Dincă, prof. univ. dr., decan al Facultății de Drept a Universității București, avocat
  Implementarea directivelor europene privind vânzarea de bunuri și furnizarea de conținut digital și servicii digitale

Workshop 1: sala 2.14.

Planuri de restructurare: creditorii „neafectați” de plan și restructurările impuse în contra votului negativ al creditorilor

Moderator:

- conf. univ. dr. Raul Felix Hodoș, Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, avocat și practician în insolvență

- Dragoș Călin, director, Direcția Juridică Investments Alliance S.A. Braşov

Workshop 2: sala 2.22.

Instrumente (extra)judiciare de prevenție a supra-îndatorării persoanelor fizice; creditarea iresponsabilă/prădătoare versus darea în plată cu efect de reducere sau de ștergere a poverii datoriilor

Moderatori:
- asist. univ. dr. Alexandru Rățoi, Facultatea de Drept, Universitatea București, avocat
- avocat Diana Procopiescu, Senior Associate Piperea și Asociații

ZIUA II - vineri, 17 mai 2024

Panel III

Fiscalitatea ofensivă și digitalizarea ca panaceu

1. Plăți obligatorii fără numerar fizic și digitalizare – impactul asupra proprietății și asupra libertății economice
2. Digitalizarea comerțului și a fiscalității
3. Monede digitale, monede locale
4. Fiscalitatea intruzivă, austeritatea fiscală și prezumția caracterului (i)licit al dobândirii averii
5. Cum să (fii împiedicat să) execuți silit statul sau fiscul

Speakeri:

 • Ruxandra Argăseală, Cătălina Tașcă, avocați - Piperea și Asociații
  Prezumția dobândirii licite a averii într-o societate democratică – o iluzie deșartă
 • Raluca Bontaș, Partener - Deloitte Tax și Andrei Burz-Pînzaru, avocat, Partener - Reff & Associates
  Monede naționale, valute, criptoactive: considerente juridice și fiscale
 • Marilena Ene, lector univ. dr., Facultatea de Drept a Universității București
  Efectele fiscale ale recalificării unei tranzacții din perspectiva substanței economice. Există o dispută reală între economic și juridic?
 • Dan Dascălu, avocat, Partener - David & Baias
  Interacțiunea nepotrivită a normelor fiscale cu cele penale în lumina ultimelor modificări aduse Legii evaziunii fiscale
 • Octavian Bădescu, economist
  Fiscalitatea intruzivă și excesiv de ofensivă

Panel IV

Drepturi, libertăți și obligații online

1. Proprietatea intelectuală asupra conținutului online și „produsele predictive”
2. Valorile și standardele comunității versus libertatea de conștiință și libertatea comerțului
3. Obligațiile implicite în mediul online. Ne-contractele
4. Protecția datelor cu caracter personal și sistemul digital de plăți

Speakeri:

 • Raul Felix Hodoș, conf. univ. dr., Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, avocat
  Contractul ca un cal troian sau cum să prelucrezi datele consumatorilor în interes de marketing cu toată dragostea
 • Alexandru Rățoi, asist. univ. dr. Facultatea de Drept, Universitatea București, avocat - Piperea și Asociații
  De la obsolescență programată la inteligență umană declasată : the artificial intelligence conquest
 • Iulia Golgojan, asist. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea București, avocat - Piperea și Asociații
  Digital Services Act – obligații instituite în era digitală – provocări și soluții
 • Dragoș Dragoman, conf. univ dr., Facultatea de Științe Socio-Umane, Universitatea Lucian Blaga Sibiu
  Mobilitatea urbană, problema încălzirii globale și drepturile cetățenilor

Workshop 3: sala 2.14.

E – factură și e – transport

Moderator: Inga Țîgai, Partener Consultanță fiscală, Head of Tax & Legal Technology, KPMG

Workshop 4: sala 2.22.

Contractele „inteligente” și contractele în format digital/pe suport informatic/cu semnătură electronică; chestiuni practice relative la executarea silită a contractelor de acest tip care au caracter executoriu în ele însele

Moderator: dr. Mihai Cărăbaș, avocat, fondator Legal Accelerators

Text Here

Înscrieri la eveniment

Înscrierile se pot face pentru secțiunile de interes, dar și pentru întregul eveniment.
Cele 4 paneluri  (două joi, două vineri) vor cuprinde discursuri de câte 20 minute, plus dezbateri de  câte 10 minute.
De asemenea, vor fi organizate 4 workshop-uri de câte 1 oră, pe 4 teme diferite.

Acces ZIUA I, 16 mai 2024

• Acces la panelurile 1 + 2
• Acces la workshop-urile 1 + 2
• Coffebreak + lunch
• Preț: 350 lei

Acces ZIUA II, 17 mai 2024

• Acces la panelurile 3 + 4
• Acces la workshop-urile 3 + 4
• Coffebreak + lunch
• Preț: 350 lei

Acces 16-17 mai 2024

• Acces la panelurile 1 - 4
• Acces la workshop-urile 1 - 4
• Coffebreak + lunch
• Preț: 450 lei

Text Here

Programul evenimentului

ZIUA I - joi, 16 mai 2024

9:00 – 9:30
Înregistrarea participanților

9:30 – 10:00
Deschiderea conferinței

10:00 – 13:00
Panelul I

13:00 – 13:45
Pauză de prânz

13:45 – 15:00
Ateliere practice 1 și 2

15:00 – 17:00
Panelul II 

ZIUA II - vineri, 17 mai 2024

9:30 – 12:30
Panelul III

12:30 – 13:15
Pauză de prânz

13:15 – 14:30
Ateliere practice 3 și 4

14:30 – 16:00
Panelul IV

Text Here

Acreditare INPPA

Evenimentul formează obiectul procedurii de aprobare în principiu de către INPPA. Conferința este inclusă în programul de pregătire și perfecționare continuă a avocaților. Punctele de pregătire profesională se vor acorda după încheierea conferinței, în baza prevederilor Metodologiei de recunoaștere a activităților de pregătire profesională continuă, aprobată de Consiliul U.N.B.R.

Text Here

Partener media